Kdo jsme?

Jsme společnost, jejíž prioritní náplní je realizace pozemních staveb. Nejsme cíleně zaměřeni na realizaci projektů určitého rozsahu. Naši manažeři mají zkušenosti s projekty různých velikostí a zaměření. Jelikož ve své kariéře pracovali na projektech velkého rozsahu, jsou komplexně připraveni na realizaci pozemních staveb.

Vedení projektových týmů provádí lidé v minulosti pracující v top a středním managementu velkých stavebních společností, realizující projekty v roli generálního dodavatele.

Další důležitou činností společnosti jsou realizace rekonstrukcí. Zde můžeme nabídnout opět profesionální přístup našich realizačních týmů, které jsou specializovány na tento obor realizace.

Generální dodávka

U většiny projektů jsme schopni projekt realizovat v roli generálního dodavatele. Záleží především na stavu a kvalitě zpracování prováděcí dokumentace. Samozřejmě posuzujeme i rozsah a umístění projektu. Spolupráci na projektu formou generálního dodavatele započneme, pokud jsme si jisti, že zajistíme realizace v daném termínu a kvalitě.

Technický dozor investora (TDI)

Smyslem TDI je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy.

Přesunout se na začátek