Generální dodávka staveb
Většinu projektů realizujeme v roli generálního dodavatele stavby. Pro tento způsob realizace je rozhodující, kromě kvality subdodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, také efektivní systém řízení a koordinace těchto subdodavatelů. Díky propracovanému internímu systému kontroly průběhu realizace a zasmlouvávání, zajišťujeme dodávky staveb v termínu při dodržení nákladů stavby.