Náš poslední projekt

Náš poslední projekt

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu.

Kdo jsme?
Jsme společnost, jejíž prioritní náplní je realizace pozemních staveb. Nejsme cíleně zaměřeni na realizaci projektů určitého rozsahu. Naši manažeři mají zkušenosti s projekty různých velikostí a zaměření. Jelikož ve své kariéře pracovali na projektech velkého rozsahu, jsou komplexně připraveni na realizaci pozemních staveb.Vedení projektových týmů provádí lidé v minulosti pracující v top a středním managementu velkých stavebních společností, realizující projekty v roli generálního dodavatele. Další důležitou činností společnosti jsou realizace rekonstrukcí. Zde můžeme nabídnout opět profesionální přístup našich realizačních týmů, které jsou specializovány na tento obor realizace.
Generální dodávka
U většiny projektů jsme schopni projekt realizovat v roli generálního dodavatele. Záleží především na stavu a kvalitě zpracování prováděcí dokumentace. Samozřejmě posuzujeme i rozsah a umístění projektu. Spolupráci na projektu formou generálního dodavatele započneme, pokud jsme si jisti, že zajistíme realizace v daném termínu a kvalitě.
Technický dozor investora (TDI)
Smyslem TDI je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy.